انواع روشها و تکنیکهای حفاری


( چاه آب) (حفاري چاه آب)(حفر چاه آب)(حفر چاه عميق)(حفاري)


تاریخچه حفر گمانه بسیار قدیمی‌است و پیشینیان برای جستجوی آب در دشتها و دره‌ها به حفر گمانه می‌پرداخته‌اند و چون تلمبه اختراع نشده بود، در اغلب موارد آب از چاه (گمانه) به صورت آرتزین خارج شده و یا چهارپایان کار آبکشی را انجام می‌دادند. تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد قدیمیترین آن در چین حفر شده و سیستم حفاری ضربه‌ای که امروزه در حفر گمانه حفاري چاه آب مورد استفاده قرار می‌گیرد، همان طریقه قدیمی‌است که در چین متداول بوده است. برای حفر گمانه به اعماق مختلف ، اقطار و در سنگهای گوناگون ، وسایل و تجهیزات و ماشین آلات حفاری در انواع و استانداردهای مختف با تکنولوژیهای گوناگون متداول است
.
انواع روشها و تکنیکهای حفاری
حفاری شوئیدنی (Wash boring)
این حفاری برای بدست آوردن حفاري چاه آب نمونه‌های خاک چاه آب ، حفاری اکتشافی برای بررسیهای اولیه ، حفر گمانه برای برخی حفاري آزمونهای برجا از جمله آزمایش بکار می‌رود
روش حفاری
بالا و پایین رفتن سر مته باعث حفاري چاه آب سست شدن مواد زیر لوله تزریق می‌شود آب آب با فشار زیاد از سوراخ سر مته حفاري خارج و خرده‌ها را به خارج هدایت می‌کند.
مزایا
نیاز به کارگری با مهارت کم دارد. در همه چاه آب نقاطی که برای وسایل سبک قابل دسترس باشند، قابل اجرا است.
محدودیتها
اجرای عملیات ، مخصوصا در حفاري چاه آب عمق بیش از 10 متر کند است. نفوذ در خاک مقاوم مشکل و در سنگ غیر ممکن است. خارج کردن گراول از لوله جدار مشکل است و منجر به کاهش کیفیت نمونه‌ها حفاري می‌شود. چاه آب گرفتن نمونه دست نخورده مشکل است


مته دورانی (Ratary drill)
این روش هم نمونه‌های خاک حفاري چاه آب و سنگ را بدست می‌دهد و هم نمونه‌هایی برای انواع آزمایشهای برجا ایجاد می‌کند. این روش در حفر گمانه‌های غیر قائم یا ایجاد مهار کاربرد دارد
روش حفاری
پیشروی توسط سر مته برنده حفاري چاه آب که در انتهای لوله حفاری قرار دارد و تحت فشار هیدرولیکی است، انجام می‌شود. دیواره چاه را معمولا گل نگاه می‌دارد.
مزایا
روشی نسبتا سریع است و می‌تواند در همه چاه آب نوع مواد نفوذ کند. برای همه نوع نمونه گیری مناسب است
محدودیتها
جابجا کردن وسایل در زمینهای ناهموار و باتلاقی مشکل است و محتاج راه
مناسب است. همچنین محتاج سکوی حفاري تسطیح شده است. کارآیی حفاری با توجه به اندازه دستگاه متغیر است
اوگر مارپیچی ممتد
این دستگاه سوراخهایی به قطر حفاري چاه آب کوچک تا متوسط حفر می‌کند و بطور پیوسته نمونه‌های دست خورده می‌گیرد. معمولا در خاکهای دارای چسبندگی ، که چاه بدون لوله جدار ریزش نمی‌کند، انجام می‌شود.
روش حفاری
حفاری با چرخاندن رشته ممتد حفاري چاه آب اوگرمارپیچی حفاري صورت می‌گیرد.
مزایا
روش سریع در خاکهای مقاوم و سنگ نرم است. پس از خروج اوگر ، اگر چاه باز باقی بماند،امکان نمونه گیری وجود دارد. محدودیتها
پس از خروج اوگر در مواد با چسبندگی کم یا دانه‌ای و یا بدون چسبندگی ، چاه ریزش می‌کند و لذا عمق حفاری تا نزدیکی سیستم ایستابی محدود می‌شود. روشهای نمونه گیری محدود و نمونه‌های بدست چاه آب آمده دست خورده‌اند.

1 (14)


اوگر میان تهی
این دستگاه سوراخهایی با قطر کم تا متوسط برای حفاري نمونه گیری از خاک حفر می‌کند.

روش حفاری
روش حفاری مشابه حالت قبل است با این تفاوت که ساقه مجوف به داخل زمین پیچانده می‌شود تا نقش یک لوله جدا را بازی کند.
مزایا
روش سریع خاکهای ضعیف تا نسبتا مقاوم است گرفتن نمونه‌های SPT و UD امکانپذیر است. در خاکهای مقاوم حاوی لایه‌های شنی ، نفوذ به اعماق زیاد مشکل و به داخل قطعات حفاري چاه آب سنگ غیر ممکن است. چاه آب دست خوردگی قابل ملاحظه‌ای ممکن است بر اثر مته اوگر در خاک بوجود آید.
اوگرهای با قطر زیاد
این روش برای حفر سوراخهای حفاري چاه آب با قطر زیاد (تا 10 سانتیمتر) برای کسب نمونه‌های دست خورده و بررسی لایه‌ها در خاکهای دارای چسبندگی که گمانه نیاز به حایل ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش حفاری
با چرخاندن اوگر دارای قطر زیاد خاک بریده شده و گمانه حفر می‌شود.
مزایا
روشی سریع بوده و بررسی شرایط خاک در زیر زمین از نزدیک حفاري را امکانپذیر می‌سازد.

محدودیتها
عمق حفاری توسط سطح ایستابی و شرایط سنگ محدود می‌شود. ماشینهای بزرگتر محتاج راه دسترسی مناسب هستند. برای خاکهای بدون چسبندگی ، رسهای نرم و خاکهای آلی حفاري چاه آب مناسب نیست. نمونه‌ها دست خورده است.
حفاری ضربه‌ای
تنها در حفاری چاههای آب بکار می‌رود نمونه‌های چاه آب شسته شده توسط گل‌کش ‌خارج می‌شود. عمق تا سنگ بستر را مشخص می‌کند.
روش حفاری
سر مته سنگین بالا آورده شده و رها می‌شود تا مواد شکسته شده و یک مخلوطی از خرده‌ها و آب ایجاد شود که توسط گل‌کش با پمپهای ماسه کش خارج می‌شود. دیواره چاه توسط لوله جدار ، پابرجا نگاه داشته می‌شود.
مزایا
روشی نسبتا اقتصادی جهت تعبیه گمانه‌های با قطر زیاد (تا 60 سانتیمتر) در انواع مواد است.
محدودیتها
ابزارها بزرگ و پر زحمت است. در خاکهای قوی و سنگ به کندی انجام می‌شود. اغتشاشات اطراف سر مته که ناشی از ضربات پر انرژی سر مته است، به شدت بر مقادیر SPT تاثیر می‌گذارد. مغزه گیری و نمونه UD سنگ امکانپذیر نیست.
مته چکشی
برای حفر چاه آب و چاههای اکتشافی در داخل قطعه سنگها حفاري مناسب است.
روش حفاری
مشابه حفاری ضربه‌ای است حفاري چاه آب. شمعی که توسط نیروی دیزل رانده می‌شود برای راندن لوله جدار مضاعف استفاده می‌شود در حالی که جریان هوا تراشه‌ها را از لوله داخلی خارج می‌کند.
مزایا
نفوذ نسبتا سریع در قطع حفاري چاه آب سنگها و قلوه سنگها است.
محدودیتها
مشابه حفاری ضربه‌ای است، با این تفاوت که پیشروی به مراتب سریعتر است.
مته ضربه‌ای بادی
این روش برای حفر گمانه و برای، دوغاب زنی آتشباری حفاري بهترین روش مهار سنگ است. روش سریع برای حفر چالهای با قطر کم در سنگ سخت است بهترین کاربرد را در سنگهای سخت توده‌ای دارد. نمونه‌ها منحصرا به ذرات و تراشه‌های کوچک است. برای نمونه گیری بکار نمی‌رود. در سنگهای است دارای شکستگی با لایه‌های رس یا شیل مرطوب ممکن چاه آب است تمام لوله حفاری در سوراخ باقی بماند.

روش حفاری
ضربات و چرخیدن سر مته حفاري چاه آب ، سنگ را خرد می‌کند و تراشه‌ها توسط فشار هوا خارج می‌شود.
دیدکلی
بررسیهای زمین شناسی با وجود تمام دقتی که می‌شود، تنها امکان وجود مخازن را پیش بینی می‌کند. برای حفاري اطمینان از وجود نفت تنها وسیله حفر چاه است. حفر چاه همچنین برای استخراج آبهای یزمینی نیز استفاده می‌شود .
تاریخچه و سیر تحولی و رشد
بشر به علت احتیاج به آب که حفاري چاه آب یک مایع حیاتی پرارزش است، در هر شرایطی به جستجوی آن اقدام نموده و به آن دسترسی پیدا کرده است. بدون شک ایرانیان باستان اولین کسانی بوده‌اند که در حفر چاه و قنات پیشقدم بوده‌اند. علاوه بر حفر چاه به روش دستی که هم اکنون نیز در بسیاری از جاها رایج است، فنون حفر چاههای مکانیکی نیز به وفور استفاده می‌شود. حفاریهای مکانیکی که معمولا به دو صورت انجام می‌گیرد، شامل حفاری ضربه‌ای و دورانی می‌باشد. مته‌های ضربه‌ای که تا اواسط قرن نوزدهم برای حفر چاههای نفت مورد استفاده قرار می‌گرفت و به متد کانادایی معروف بود، به دیلم بلند و قطوری شباهت داشت که قادر بود تا چندین صد متر به درون زمین رخنه نماید.
گرچه اکنون اکثر چاههای حفاري چاه آب نفت با روش دورانی حفر می‌گردد، لکن هنوز در برخی کشورهای نفت حفاري خیز مخصوصا ایالات متحده آمریکا هنوز از روش ضربه‌ای استفاده می‌شود و حدس می‌زنند نزدیک به 25 تا 30 درصد چاههای نفت آمریکا با روش ضربه‌ای حفر می‌گردد. حفاری دورانی اولین بار در سال 1901 در میدان نفتی Spindletop ، نزدیک تگزاس مورد استفاده قرار گرفت و به سبب مزایایی که نسبت به ضربه‌ای داشت، دامنه کاربرد آن به زودی گسترش یافت. بطوری که در دهه 1920 اکثر حفاریهایی که برای استخراج نفت در سراسر جهان صورت می‌گرفت با این روش بود.


حفاری ضربه‌ای
دستگاههای حفاری ضربه‌ای و یا سوندوزهای ضربه‌ای ، چاه آب دستگاههای ساده‌ای هستند که حفاري چاه آب برای پژوهشهای آب یابی بسیار مناسب هستند. از این دستگاهها بیشتر برای چاههایی که در داخل حفاري چاه آب سنگهای مقاوم حفر می‌شود، استفاده می‌کنند. اصول کار سوندوزهای ضربه‌ای خردکردن سنگهاست که این عمل بوسیله مته‌ای به نام مته حفاری یا ترپان انجام می‌گیرد. مته‌ها بطور منظم از ارتفاع ثابتی روی سنگ فرود می‌آیند. دستگاه مجهز به یک خرک چهار قطبی و یا یک دکل است که مته‌های حفاری بوسیله یک قرقره برگشت روی آن آویزان می‌گردند .
این مته‌ها دارای حرکت رفت و آمدی می‌باشند و به منظور اجرای مانورهای پائین و بالا رفتن ، از دستگاه رفت و برگشت جدا گردیده و به یک وسیله‌ای به نام چرخ قرقره که برای جاگذاری لوله‌ها نیز کار می‌رود، مربوط می‌باشند . خرکهای جدا شونده ، چوبی و یا فلزی هستند. پایه‌ها روی دالهای سیمانی که قبل از مونتاژ دستگاه تهیه می‌شوند، قرار می‌گیرند. حفاري دکل‌های خم شونده یا تلسکوپی ، سوندوزهای دستگاههای حفاری خود کار قابل حمل را مجهز می‌نمایند . ممکن است که این دکلها به صورت دائمی‌در پشت یک کامیون ثابت شده باشند دکلها باید بوسیله کابلهای محکم روی بلوکهای سیمانی ثابت گردند .
عمیق ترین چاه با حفاري چاه آب روش ضربه ای
عمیق ترین چاه با این روش در ایالت حفاري چاه آب نیویورک توسط شرکت گاز طبیعی ایالت نیویورک در سال 1948 تا 1953 تا عمق 11145 فوت حفر گردید که به نفت نرسید .

حفاری چرخشی
امروزه کاربرد دستگاههای حفاری چرخشی بسیار متداول شده ست. این دستگاهها را می‌توان در هر نوع زمین بکار برد. ولی برتری کاربرد آنها در زمینهای نرم بیشتر است. پیشروی این دستگاهها در داخل سنگهای سخت به کندی صورت می‌گیرد. در این روش سر مته فولادی که متصل به انتهای لوله فولادی است، از سر چاه به کمک موتور ، حرکت دورانی می‌نماید . گل حفاری از داخل لوله به درون چاه تزریق شده و از اطراف لوله به سر چاه بر می‌گردد .
گل حفاری ضمن خنک کردن سر مته اعمال حمل خرده چاه آب سنگهایی که بوسیله سر مته از مته چاه تراشیده شده است، به سر چاه و جلوگیری از فشار طبقات سست و ریزش آنها به داخل چاه را نیز انجام می‌دهد. با روش حفاری دورانی چاههای بسیار عمیق حفر می‌گردد . عمیق ترین چاه جهان که با این روش حفر گردیده در سال 1956 در لوئیزیانا (آمریکا) به عمق 21535 فوت بود که به نفت نرسید .

روش توربینی
بر حسب گزارشی که به حفاري چهارمین کنگره جهانی نفت در سال 1955 در رم داده شد، شوروی سابق نوعی حفاری دورانی ابداع کرده بود که در آن سر مته به جای آنکه به کمک لوله فولادی دوران نماید، بوسیله توربینی که به عنوان نیروی محرکه از گل حفاری و یا الکتریسیته استفاده حفاري چاه آب می‌نماید، حرکت می‌کند. در این روش قسمت متحرک تنها سر مته در عمق چاه خواهد بود. بنابراین می‌تواند سرعت دورانی به مراتب بیشتری داشته باشد. از نظر سرعت عملی که این روش دارد، دارای برتری حفاري چاه آب اقتصادی زیادی است. بر حسب گزارش فوق 65 درصد کل حفاریهای نفتی شوروی سابق با این روش بوده است. این روش اکنون در اروپا و آمریکا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

 

 

1 (13)
مجموعه: مقالات حفاری
بازدید: 1556