واژه های مورد استفاده در حفاری

1 (45)


( چاه آب)(حفر چاه آب)(حفر چاه عميق)
واژه های مورد استفاده در حفاری
1- چال یا چاه(Bore hole or well or hole ) :حفره ای استوانه ای چاه آب که قطر آن از عمقش کمتر است

2- شفت (Shaft ): چاههای قائم یا دارای شیب کم که از سطح تا عمقی حفر می گردند

3- حفار : کسی که با داشتن تجربه ، دانش حفاري چاه آب و توانایی حفر چاه عميق کافی ، مسئولیت حفط و هدایت ابزار حفار را بر عهده می گیرد

4- مته(Bit ) : بخشی از لوازم حفاری که با انتقال انرژی به سازندهای( خاک یاسنگ ) موجب شکستن مقاومت آن می شود و بنا بر موارد کاربرد انواع گوناگون دارد
چاه آب-حفر چاه آب-حفر چاه عميق-حفاري چاه آب چاه آب،حفر چاه آب،حفر چاه عميق،حفاري چاه آب

5- میله یا لوله حفاری(Rod or pipe or stem ): جزئی که انرژی و سیال حفاری را به مته منتقل می کندو دارای طول و قطرهای متفاوت است ( چاه آب)(حفر چاه آب)(حفر چاه عميق)(حفاري چاه آب)
چاه آب-حفر چاه آب-حفر چاه عميق-حفاري چاه آب چاه آب،حفر چاه آب،حفر چاه عميق،حفاري چاه آب

6- منبع انرژِی : در واقع محل تامین نیروی حفاري سیستم حفاری است مانند(هوای فشرده- نیروی بخار - الکتریسیته و یا سیستم هیدرولیک )
7- آرایش چاله ها(Drill pattern ) : بیانگر مقدار چاه آب فواصل طولی و عرضی چالها می باشد8- چالزن(Drill ) : دستگاهی که وظیفه ایجاد چال را دارد
.
9- حفاری دستی (Single or double hand drilling ): روش حفاری که با استفاده از نیروی حفر چاه عميق انسانی انجام می گیرد به این صورت که فردی به نام حفاربه تنهایی یا کمک کس دیگری حفاري به نام کمک حفار اقدام به حفر چال می کند.
10- حفاری ضربه ای (Percussive drilling ): در این روش با ضربه های مکرر سنگ خرد می شود .
11- چکش حفاری(jack hammer ) : ماشین حفاری کوچکی چاه آب است که توسط فرد حمل می شود

12- دریل واگن (Wagon drill ): نوعی ماشین حفاري حفاری است که چال زن و تکیه گاه آن حفر چاه عميق روی چرخ و یا چرخ زنجیر نصب شده اند
13- سیستم حفاری کابلی : در این سیستم یک وزنه فولادی ( مته) با کابل بالا کشیده شده و با سقوط آزاد آن باعث حفر چالهای عمیق با قطر بیش از 150 میلیمتر می شود.
14- سیستم حفاری چرخشی : در این روش ماشین حفاری( چالزن ) مجموعه لوله های حفاری و مته را می چرخاند و نفوذ در سنگ و یا خاک از طریق چرخش مته عملی میشود.
15- حفاری الماسی(Diammond drilling ): در این روش با استفاده از سیستم حفاری چرخشی از مته هایی با دانه های الماسی استفاده می شود و غالبا برای تهیه نمونه تا قطر 76 میلیمتر به کار می رود
.
16- حفاری ساچمه ای(Shot drilling ) : در این روش با استفاده از سیستم حفاری چرخشی از مته هایی با دانه های فولادی ساچمه ای استفاده می شود و غالبا جهت تهیه نمونه هایی با قطر بیشتر از76 مییمتر به کار می رود سرعت این نوع حفای درسنگ کمتر است .
17- حفاری D.T.H(Down the hole ): نوعی روش حفاری دورانی ضربه ای است که چکش حفاری بلافاصله بعد از مته و در داخل چال قرار می گیرد و به دلیل انتقال مستقیم و بدون واسطه انرژی ضربه به مته ، اتلاف حفر چاه عميق انژی کمتری دارد از این روش چهت حفر چالهایی از قطر 55 میلیمتر تا 230 میلیمتر استفاده می شود
18- حفاری خشک(Dry drilling ) : به روشهایی از حفاری گفته چاه آب می شود که در آن عامل انتقال قطعات خرد شده از داخل چال به بیرون ، هوای فشرده می باشد.
19- حفاری تر(Wet drilling ): به روشهایی از حفاری گفته می شود که در آن عامل انتقال قطعات خرد شده از داخل چال به بیرون مایع می باشد(گل حفاری، آب )
20- استاپر(Stopper) : نوعی سیستم حفاری ضربه ای است که برای حفاری رو به بالا استفاده می شود.
21- لوازم درون چاهی : قسمتهایی شامل مته و چکش (D.T.H ) و لوله های حفاری که داخل چال قرار می گیرند.
22- سیال حفاری(Drilling fluid ) : به گاز(هوا) و یا مایع حاوی چاه آب ذرات جامد حفر چاه عميق گفته می شود که در مجموعه درون چاهی حفاری جریان دارد

23- گمانه : نوعی چال یا چاه که جهت پی بردن به وجود آب ، نفت ، چاه آب گاز و کانی حفر می شود و گاها جایگزین واژه چال یا چاه نیز می شود.
24- ریگ (Rig ): اجزای اصلی دستگاه حفاری شامل دکل و پایه دکل و لوازم درون چاهی و بخش تامین کننده انرژی چال زن
25- قابلیت حفاری سنگ(Drillability of rock ): حفر چاه عميق مقاومت سنگ چاه آب را حفاري در مقابل نفوذ پذیری سیستم حفاری گویند

1 (44)
حفر چاه عميق
حفاري چاه آب

 

مجموعه: مقالات حفاری
بازدید: 802